1. Algemeen

 

Mobilaris respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

 

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Hieronder zijn begrepen:

 

Uw naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt.
De door uw apparatuur aan onze computers verstrekte gegevens bij het bezoeken van onze website, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.
3. Doeleinden verwerking

 

De persoonsgegevens die Mobilaris verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

voor het verrichten van de aangeboden diensten
om met u in contact te kunnen treden
om u te informeren over nieuwe of aanvullende producten en/of aanbiedingen van Mobilaris
het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Mobilaris
het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Mobilaris
Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Mobilaris daarvoor toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail, telefoon of anderszins een vraag aan Mobilaris stelt.

 

4. Cookies

 

De Website van Mobilaris maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op https://www.mobilaris.nl

 

5. Wijzigingen

 

Mobilaris behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren. De laatste wijzigingsdatum vindt u onderaan deze privacyverklaring

 

6. Vragen en recht op inzage en correctie

 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mobilaris, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op e-mail info@mobilaris.nl

 

Versie 18-05-2018