Steeds minder transportaktes

Je merkt het op jouw notariskantoor ongetwijfeld ook: het aantal transport/leveringsaktes neemt zienderogen af. Nadat het jarenlang niet op kon in de woningmarkt en huizen als zoete broodjes de toonbank over vlogen, zien we nu een kentering. Niet omdat er geen vraag meer is, die is er juist nog in overvloede, maar het aanbod droogt op.

Wie nu een huis wil kopen, moet doorzettingsvermogen, budget en een flinke dosis geluk hebben. De weinige huizen die nu op de markt komen, kunnen op veel animo rekenen. Bieden boven de vraagprijs, ook al is die vaak al hoog ingezet, is maar heel gewoon. Hoe dat komt? Doordat er te weinig woningen in de juiste categorieën beschikbaar zijn. Hierdoor zijn de doorstroommogelijkheden voor bijvoorbeeld senioren beperkt, waardoor zij langer in hun (te) grote huizen blijven wonen en ook de gezinnen en starters op de reservebank terechtkomen.

Bouwen dus. Maar wie nu een huis wil bouwen, moet ook van goeden huize komen. De bouwprijzen gaan door het dak vanwege gestegen grondstofprijzen en bouwbedrijven zitten vaak al vele maanden en soms zelfs jaren volgeboekt. Aan een snellere projectontwikkeling van nieuwbouwwijken in Nederland wordt gewerkt, maar die effecten zijn nu nog niet merkbaar.